Real talk met Minister van Cultuur Sven Gatz

Pictures by Studio Nunu en Cia Jansen

Share

En Zwangere Guy, Goldfox, John Noseda, DVTCH NORRIS, Kompass Klub en Fuse stellen de vragen.

Sven Gatz heeft als Minister van Cultuur, Jeugd, Media én Brussel een erg drukke agenda. Toch vonden we een gaatje om het even over muziek en nightlife te hebben. Want soms staan de visies van politici en mensen uit de scene haaks op elkaar. Zo is overlast - naast de nieuwe plaat van STIKSTOF natuurlijk - een term die vaak terugkomt op gemeenteraden en andere politieke agenda’s. Daarom lieten we artiesten en promotors de vragen stellen.

Zwangere Guy (rapper, Brussel): De underground scène in Brussel ziet af: Recyclart verdwijnt, Magasin 4 moet weg en de Barlock sluit haar deuren. Hoe pak je het tekort aan feestzalen aan zonder er een over-gesubsidieerde instantie van te maken?

Recyclart verdwijnt niet. Bovendien kan geen enkele politicus iets inbrengen tegen een rapport van de brandweer. Heel binnenkort krijgt Recyclart een tijdelijk onderkomen in Molenbeek. Wanneer de problemen uit het rapport van de brandweer zijn opgelost, kan het kunstencentrum terug naar haar oorspronkelijke locatie.

En belangrijk: als we een aanvraag krijgen van een nieuwe organisatie, zijn we steeds bereid om te kijken of ze ondersteund kan worden via het kunstendecreet. Wat niet wegneemt dat nieuwe initiatieven in de underground scene ook vanuit de private sector kunnen worden opgestart.

DVTCH NORRIS (rapper, Antwerpen): Naar welke Belgische dance of hip hop luistert u wel eens?

Ik luister naar Coely, Roméo Elvis en STIKSTOF.

Goldfox (DJ, Hasselt): Hoe kunnen we werken aan een beter beleid voor nightlife in België? Hoe staat u bijvoorbeeld tegenover een officiële nachtburgemeester in grotere steden, een tussenpersoon die in direct contact staat met de burgemeester zoals in Nederland.

Een nachtburgemeester in elke grote of centrumstad vind ik een goed idee. Maar zo iemand zal tegelijk ook nooit alle problemen oplossen.

Kompass Klub (Club, Gent): Kompass Klub is een cultureel instituut gevestigd in een oude verlaten fabriek. Hoe staat u als Vlaams Minister van Cultuur tegenover het creatief invullen van verlaten/vergeten ruimtes?

Ik ben een groot voorstander van het invullen van verlaten ruimtes. Neem nu het boek Leegstond van de vzw Toestand. Inspirerend! Ik ben waar mogelijk altijd bereid mee te werken aan zo’n privaat initiatief, met de overheid in een ondersteunende rol.

Fuse (Club, Brussel): Zou u als liberaal niet overtuigd kunnen worden om de huidige cultuursubsidies - in zijn geheel of toch voor een groot deel - te vervangen door een algemeen systeem van verlaagde belastingen zoals in Duitsland? Dat is gestoeld op het onderscheid tussen cultuur en amusement. Zo blijft er meteen meer geld bij de culturele spelers zonder dat de overheid het geld dient te herverdelen.

De huidige cultuursubsidies moeten behouden blijven, en waar mogelijk nog verhoogd worden. Daarnaast willen we een grotere instroom van private middelen naar de cultuursector. Dit kan bijvoorbeeld met een tax shelter, een systeem dat goed werkt voor film en nu ook zeer succesvol blijkt voor podiumkunsten. We willen ook stappen zetten naar een dergelijk systeem voor beeldende kunsten en musea. En tussen haakjes: globaal gezien besteedt Duitsland per capita het meest overheidsgeld aan cultuur.

John Noseda (DJ, Gent): Hoe zag het nachtleven eruit in uw studententijd? Waar ging u zoal uit? Wat is er veranderd?

In mijn studententijd waren er meer feestjes, al waren die wel kleinschaliger. Nu zijn er minder fuiven en zijn ze groter. Al speelde mijn nachtleven als student zich vooral op café af. In een dancing vond je me echt niet vaak!

Red Bull Elektropedia: Houdt u zich actief bezig met een nightlife beleid in Vlaanderen en Brussel?

Als Minister van Cultuur ben ik onrechtstreeks bezig met nightlife. Het grootste deel van het culturele leven speelt zich immers niet ’s nachts maar ’s avonds af. Al zorgt dat wel voor bewegingen van mensen naar het nachtleven, en al zeker in de stad. Anderzijds mag je ook niet uit het oog verliezen dat nightlife grotendeels wordt bepaald door een commercieel aanbod, waarvoor de overheid dus niet verantwoordelijk is.